Vợ trần đại quang là ai

      71
(TBTCO) - Ngày 23/9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc toàn nước ra Thông cáo đặc biệt cung cấp tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ bỏ è cổ.

Bạn đang xem: Vợ trần đại quang là ai

Bạn đã xem: Vợ ông trần đại quang quẻ là ai
*

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANG

Uỷ viên Bộ Chính trị

Chủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

7/1972 - 10/1975: Đồng chí là học tập viên Trường Cảnh sát Nhân dân; học viên Trường Vnạp năng lượng hóa ngoại ngữ Sở Nội vụ (ni là Sở Công an).

10/1975 - 6/1990: Là cán bộ, Phó trưởng chống, Trưởng chống Cục Bảo vệ Chính trị, Sở Nội vụ.

6/1990 - 9/1996: Phó Bí thỏng Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Tham mê mưu An ninh rồi Phó Cục trưởng prúc trách rưới Cục Tham mê mưu An ninh, Tổng viên An ninch.

9/1996 - 10/2000: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Tmê mệt mưu An ninh.

10/2000 - 4/2006: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng viên An ninh, Sở Công an. Được thăng quân hàm Thiếu tướng An ninch Nhân dân và phong hàm Phó Giáo sư năm 2003.

4/2006 - 01/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Sở Công an; được thăng quân hàm Trung tướng mạo An ninh Nhân dân (tháng 4/2007) và phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu VN lần đồ vật X của Đảng được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2011 - 7/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ đọng trưởng Sở Công an. Tại Đại hội đại biểu VN lần vật dụng XI của Đảng được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khoá XIII.

7/2011 - 12/2012: Uỷ viên Sở Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công An Trung ương, Sở trưởng Sở Công an. Được thăng quân hàm Thượng tướng mạo (tháng 12/2011); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

12/2012 - 4/2016: Uỷ viên Sở Chính trị, Bí tlỗi Đảng uỷ Công An Trung ương, Sở trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm Đại tướng tá (mon 12/2012); Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tđắm say nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm công nghệ XII của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương thai vào Bộ Chính trị (tháng 01/2016). Tại kỳ họp thiết bị 11, Quốc hội khoá XIII (mon 4/2016) được bầu làm cho Chủ tịch nước Cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa VN. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV (tháng 7/2016) được thai lại làm cho Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ tháng 4/năm 2016 cho nay: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng với An ninh; Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khoá XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng những khóa X, XI, XII; Uỷ viên Bộ Chính trị những khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Do có không ít công lao đối với sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng và dân tộc, bằng hữu đã có được Đảng cùng Nhà nước khuyến mãi thưởng trọn những Huân chương thơm, huy cmùi hương cao siêu và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. 

DANH SÁCH BAN LỄ TANG

Đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Cộng hoà xóm hội công ty nghĩa Việt Nam

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn quốc, Trưởng ban Lễ tang.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Sở Chính trị, Thủ tướng mạo Chính phủ nước Cộng hoà xóm hội công ty nghĩa đất nước hình chữ S.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kyên ổn Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa cả nước.

4. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thỏng.

5. Đồng chí Phạm Minc Chính, Uỷ viên Sở Chính trị, Bí thỏng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6. Đồng chí Võ Văn uống Ttận hưởng, Uỷ viên Sở Chính trị, Bí thỏng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

7. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thỏng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

9. Đồng chí Tòng Thị Pngóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch trực thuộc Quốc hội.

10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng sở tại nhà nước.

11. Đồng chí Phạm Bình Minch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nhà nước, Sở trưởng Bộ Ngoại giao.

12. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng tá nhà nước.

Xem thêm: Doi Hinh Liverpool F - Doi Hinh Liverpool 2013

14. Đồng chí Thượng tướng tá Tô Lâm, Uỷ viên Sở Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An.

15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thủ đô.

16. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thỏng Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước.

18. Đồng chí Trần Tkhô giòn Mẫn, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN.

19. Đồng chí Thượng tướng mạo Lương Cường, Bí thỏng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân team quần chúng đất nước hình chữ S.

20. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí thỏng Trung ương Đảng, Chánh Vnạp năng lượng phòng Trung ương Đảng.

21. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Chánh án Toà án dân chúng về tối cao.

22. Đồng chí Phan Đình Trộc, Bí thỏng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương.

23. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng trình bày Trung ương.

24. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

26. Đồng chí Lê Minch Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm giáp dân chúng buổi tối cao.

27. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Sở trưởng, Chủ nhiệm Vnạp năng lượng phòng Chính phủ.

28. Đồng chí Đào Việt Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước.

29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thỏng ký kết Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

30. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Sở Nội vụ.

31. Đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Sở trưởng Bộ Tư pháp.

32. Đồng chí Bùi Văn uống Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao đụng Việt Nam.

33. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân VN.

34. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Prúc phái nữ VN.

35. Đồng chí Nguyễn Thị Tkhô cứng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ Tỉnh Ninh Bình.

37. Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự ktiết Trung ương Đảng, Bí thỏng thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh hao niên Cộng sản HCM./.