Thiền bao lâu thì nhập định

      29

VẤN: Con gồm gọi một số trong những sách và các chủng loại cthị trấn về sự việc tu hành niêm mật của các vị tnhân hậu sư thời trước. Có nhiều vị đắc đạo, nhập định, gồm cả thần thông. Con không hiểu nhập khái niệm là gì? Nhập định có phải là xuất hồn không? Nhưng hiện ra thần thông là ra làm sao Lúc nhập định vì chưng thân vẫn tồn tại đó? Con gọi tất cả truyện Hòa thượng Tuim Hóa giảng nói một vị thầy bởi thương những hành đưa tu thiền khô bị đói bởi vì trời tối không được ăn đề xuất vị ấy nhập định vào phòng bếp có cơm cháy cho những vị ấy ăn, rồi lại bị thầy trụ trì phát hiện tại vị thầy ấy nhâp định lấy đồ ăn trong phòng bếp lúc không được cho phép, nlỗi một giao diện ăn cắp, là bị phạm giới, buộc phải bị trừng trị. Vậy nhập định rồi dùng thần thông mang đồ ăn là như thế nào, tất cả cần như mẫu mã trong phyên ổn Tây Du Ký không? Nếu một vị có chức năng nhập định chế tạo thần thông điều đó liệu có phải là vẫn đắc đạo không? Nếu đang đắc đạo thì làm thế nào còn bị phạm luật lỗi? Con xin cảm ơn Sư.

Bạn đang xem: Thiền bao lâu thì nhập định

ĐÁP:

I .

Nhập định

Nhập định, nhập là vào, định tức là thiền định, nhập định tức là vào định, thiền định là chú trung khu, chăm chú vào một nơi nhất định, giúp đến người tu thoát khỏi những bóng ma vọng tưởng điên đảo, không vọng tưởng điên đảo thì không còn mê lầm, ko chìm đắm vào sóng ngầm tđam mê sảnh ham mê, cái bệnh mà muôn đời chúng sinh khó thoát. Thiền cũng tức là im lặng, mà định là an trú vào im lặng, an trú một cách tĩnh thức, thức tỉnh thuần thục, lần lượt dẫn đến chứng tam muội. Người an trú trong yên ổn lặng nhiều giờ đọc là thiền định. Thiền định thì trung ương không còn lưu lại xuất những khí độc tham Sảnh mê say, hỷ nộ, ái, ố...những phiền não gốc thì yên ổn lặng, làm cho thiền giả thức giấc thức, những tùy phiền não thì ko sanh khởi, ko có chỗ treo bám. Người thực tập thiền định thì thân ngồi ngay lập tức thẳng, khẩu ko nói lời bất thiện, trọng điểm không ý nghĩ quàng xiêng, lục cnạp năng lượng thống nhất một lòng với ý niệm, tạo thành một thế ngồi vững vàng như đảnh ba chân; đôi mắt nhìn ngay chớp mũi, xủ mày một phần tía, không hôn trầm không tán loạn.

Thiền tông xem mọi vật thể mọi pháp bên trên thế gian là giả, là huyễn là không tự tánh may mắn xả bỏ, để lại một vùng tâm thức trống vắng với thời gian nhất định. Người nhập định như thế có hiệu quả, trí tuệ phát sanh, lần lượt giải thoát khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi. Theo Nam tông Phật giáo thì tứ thiền là những vị trí mà người tu sĩ phải siêng năng công huân và chuẩn mực duyệt qua. Người tu thiền theo Nam tông thì phải thực tập nhập từ sơ thiền, đến nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền và tịnh phạm địa sau khi ruộng trọng điểm của thiền sư nhỏng mảnh đất trống, ko còn các lọai cỏ mọc hoang phế nlỗi xưa, nhỏ đường chứng đạo gần nhất với Thiền sư. Vị thiền sư trọng tâm như chúa tể rừng xanh, ko khoan nhượng bất cứ các loài mãnh thú, không dung chứa các phiền não tđắm đuối sảnh ham, cấm đoán phép nóng giận dấy sanh, dục ái mọc mầm cắm rễ sâu vào vùng tâm thức. Thiền sư nhập định đến giai đoạn vong bặt các vọng thức, điều phục các chướng duim, tự tại vô ngại trước các sở hữu pháp đeo bám từ vô thỉ, thuyên chuyển đến giai đoạn đắc đạo, giải thoát luân hồi sinh tử ngay trong hiện thế.

Kết quả của người tu thiền định không có đáp số là thần thông. Nếu đáp số là thần thông thì không một ai tu thiền đâu? Tu thiền định là để giúp cho tam nghiệp thanh khô tịnh, thân chổ chính giữa giải thoát những uế trược phàm phu, tiến đến thành Phật. Cuộc đời làm Thiền sư của Lô Sơn Huệ Viễn vào thế kỷ thứ VI, giáo hóa đại chúng chăm niệm Phật ước vãng sinh Tây pmùi hương Cực lạc, thệ nguyện ko đến vùng thành đô. Ngài Vân Thê Châu Hoằng dạy chúng lo niệm Phật giữ giới khiên cho chánh pháp thường còn, dùng pháp niệm Phật “đão võ” đến trời đổ mưa cứu dân lành. Ngài Trí Húc Linch Phong, giáo chúng niệm Phật niệm chú để thoát nạn tai bà tánh. ngài Ấn Quang đại sư, Hoằng Nhứt đại sư thì giáo chúng niệm Phật, giúp đời cứu đời thóat chình ảnh lầm than tai biến. Ngọc Lâm Quốc sư khuyến giáo chúng tụng khiếp niệm Phật, làm đúng nghĩa người đệ tử Phật mà xiển dương chánh pháp...có vị nào mong tu chứng thần thông, để “diệu võ dương oai” với thế cuộc?

Đức Phật ra đời là để cứu dân độ thế thoát vô minh, giải thoát sinh tử luân hồi, chứ ko để dạy đệ tử tu chứng thần thông làm gì? Có ích lợi gì mà truyền bá, trong lúc con người bên trên hành tinch ko thoát được nạn tai, đói rách, tam đồ bát nạn lẫy lừng làm mang lại tổ quốc phải điêu đứng. Cho bắt buộc khắp khuyên ổn những ai là đệ tử Phật Thích Ca hãy xoay đầu trở lại với bản tánh chơn hẳn như của mình, tìm về bến giác như vào mơ, ko phải bận rộn những vọng chấp, chấp ngã và chấp pháp.

*

II .

Ý nghĩa thần thông

Đệ tử Phật tu hành đắc đạo, nhập định đắc tam muội cha la mật thì “có”, “diệu võ dương oai” biểu diễn thần thông thì “không”. Không “diệu võ dương oai” sử dụng thần thông mới là đệ tử Phật. Người đệ tử Phật thì tu chơn, ko sử dụng thần thông, lo sử dụng thần thông thì đường luân hồi sẽ knhì thông làm dẫn lộ rmong chúng sanh vào ngõ tối triền miên.

Theo từ điển Việt Nam của Thanh khô Nghị, trang 1.302 thì thần thông là phép tắc mầu nhiệm của thần tiên, của những bậc tu hành đắc đạo. Xưa thường hiểu các bậc tu hành ở non núi luôn luôn có phép tắc thần thông cực kỳ đẳng rộng người thế gian, nghe nói người tu vừa mới xuống núi thì mạnh dạn nghĩ người tu đó có thần thông quảng đại. Mỗi Khi thấy người tu núi thì khiếp sợ, dù xuất xắc giáo lý từng nào cũng khiếp sợ, sợ người tu núi. Thường thì các bậc thần tiên ít xuống núi, nếu có là vị đàn na tín thí cung thỉnh, hoặc nhu mong cần thiết xua ma đuổi quỷ thì bạn trần tục đi núi thỉnh các đạo sĩ hạ đánh cứu bệnh, đuổi ma, trừ quỷ. Đó là suy nghĩ có truyền thống: “chỉ có người tu núi mới có thần thông đủ lực thâu hết tà ngũ quỷ quái nhốt vào hồ lô lấy về núi dạy mang đến tu hành, trở lại hiền lành, không phá tán bàn dân non sông nữa.

Thần là tinc thần, nội lực mạnh mẽ, trọng tâm không chút sợ hãi ma quân, tức là không còn ưu ái thế gian. Thông là trí thông minh thông suốt biết quá khứ hiện tại vị lai gần tuyệt xa của mình và chúng sinh. Người tu phép tắc thần thông là bậc có nội lực mạnh, trí thông minh cực kỳ xuất lay chuyển thiên địa, con người, khiến mang lại bé người phải tin. Thần thông thường khởi đầu từ trong các tôn giáo, tôn giáo cổ đại hòa nhịp với thiên nhiên, tiếp nhận những ân điển tha lực vô hình rồi lấy ban bố lại mang lại tín đồ, lẽ dĩ nhiên người tín đồ phải tin tưởng thôi. Không tin tưởng thì coi nlỗi bị bế tắc phần tín ngưỡng, ko hưởng được sự hỗ trợ của các tu sĩ, lần lượt sẽ bị lọai trừ ra khỏi cộng đồng. Ngày xưa lúc nhỏ người không có tín ngưỡng thần linh thì vững trãi bị lọai trừ ra khỏi đời sống cộng đồng và chết mòn bởi một cục đá mê tín dị đoan: “thần thánh là bên trên hết”.

Xem thêm: Dazai Đường Dẫn Đến Khung Thành ', Truyện Tranh Jindodinho

Câu chuyện một tu sĩ trẻ và vị đạo sĩ sau đây nói lên việc Đức Phật không cho phép đệ tử sử dụng thần thông, mà chỉ dạy đệ tử lo tu hành giải thoát: “buồi sáng, vị tu sĩ trẻ mới theo Phật, đi du hành khất thực, bách bộ đến bờ sông và muốn qua sông. Vị tu sĩ liền kêu đò, sau khi qua được sông, trả tiền mang đến bác lái đò một bối xĩ (một tiền bằng trà). Lúc đó có gặp một đạo sĩ dùng nón lá qua sông. khi qua đến nơi, gặp đạo sĩ, vị tu sĩ hỏi: “đạo sĩ tu từng nào năm mà qua sông chỉ bằng đi bên trên nón lá?” - tôi tu 40 năm, còn tu sĩ tu từng nào năm rồi? Tôi mới tu vài tháng đạo sĩ ạ...!” Câu chuyện cho thấy Đức Phật ko chủ trương dạy đệ tử tu thần thông phép tắc, mà dạy tu giải thoát, ko tnhãi đua với đời, nên mới tu vài tháng cũng qua sông được, còn đạo sĩ phải tu đến 40 năm mới được qua sông!

Phép tắc thần thông theo Đức Phật là để diệt trừ những ma chướng, giải trừ tam độc bởi trọng tâm vọng niệm, do lục cnạp năng lượng phát sinh, diệt trừ những nghiệp lực bởi vì trọng tâm tạo tác, làm đến thân khẩu ý đều thanh khô tịnh, các chướng ma, nội ma ngọai ma đều tiêu trừ. Thần thông cũng là kết quả nghiệp vụ tu hành khổ luyện mới thành tựu. Tuy nhiên, thần thông là một vào những pmùi hương tiện giúp mang đến người tu hàng phục những ma oán, nghiệp lực của thân khẩu ý. Mặc dù thế, Đức Phật cấm đoán phép đệ tử sử dụng thần thông, vì làm tăng bản ngã người tu, làm cho người tu dễ bị lợi dụng xuôi theo dòng đời, làm mang đến người tu dễ bị nhiễm ô thế tục, chạy theo tiền tài vật chất. Người sử dụng thần thông hay “diệu võ dương oai” trước bàn dân thiên hạ, xuất xắc khoe khoan mình tài tuyệt rộng người, cơ mà rốt rồi vẫn còn đắm chìm vào dục lạc, nữa Phật nữa ma, dễ làm mất niềm tin tha nhân.

Về việc người tu đắc thiền, có thần thông đêm hôm xuất hồn đến nhà trù của chùa ăn cắp cơm trắng cháy mang lên mang đến đại chúng thiền sinch sẽ đói bụng cùng nạp năng lượng, thầy Trụ trì dùng thần thông bắt lấy lại của thường trụ, vị đó các Sư bị kiết giới “nạp năng lượng cắp”. Đây là chuyện “tỷ dụ” của Hòa Thượng Tulặng Hóa nói chuyện “hoằng giới hộ giới” vào “Bộ Luật Trừng Trị Tỳ Ni” vậy thôi. Chứ tu thiền có thần thông thì khí thông thần sáng, uế trược không còn, thân tâm vào sạch làm gì có chuyện “đói meo” giữa tối và nạp năng lượng cắp cơm trắng cháy? Hơn nữa cũng không có việc Trụ trì dùng thần thông chận kẻ mang cắp cơm trắng cháy vào giữa tối trừ tịch. Trụ trì thì lo gìn giữ Phật pháp, lo việc đại sự quan liêu trọng rộng, làm gì có việc làm Trụ trì đi canh giữ mấy miếng cơm trắng cháy? Đâu có tuyệt ho gì mà phát âm là thần thông biến hóa!

Tu pháp tắc thần thông là để sống hòa nhịp với môi trường khắc nghiệt, những địa điểm nóng thật nóng, lạnh thật lạnh như môi trường xứ Tibet, Bhutung, Sikkim. Tu pháp tắc thần thông nhỏng các Lạt Ma ở vùng cao nguyên, cũng đồng các tu sĩ ở đồng bằng tu học đạo giải thoát. Tuy nhiên tu ở vùng cao nguyên trung bộ cần có lực dụng nội tại để điều phục muôn thú, điều hòa nóng lạnh, vượt đá băng rừng nên các Lạt Ma tu luyện pháp tắc thần thông và Phật giáo các vùng cao nguyên nầy thuộc Mật giáo.

III .

Lợi ích, tổn hại của pháp tắc thần thông

Nlỗi nhì cmùi hương trên đã nói, Phật vẫn có thần thông, nhưng lại Ngài ko truyền dạy thần thông, cấm đoán phép đệ tử sử dụng thần thông. Thần thông của Phật là Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha trọng điểm thông, Túc mạng thông, Thần túc thông và Lậu tận thông. Chỉ có Phật mới có Lậu tận thông, hoặc tu chứng tam minh: thiên nhãn minc, túc mạng minch, lậu tận minc. Vấn đề này đến thấy Đức Phật chỉ dùng thần thông để hoằng hóa pháp tu và giúp chư đệ tử tu đắc đạo chấm dứt những phiền não tsi sảnh ham, làm cho các lậu hoặc không phát sanh, kiểm soát được vùng ý thức vọng tưởng điên đảo, các lậu bị tận diệt, nlỗi cỏ được làm sạch tận nơi bắt đầu rễ, ko phát sinh lên được. Cuộc đời hành đạo của Phật một nhiều lúc có thị hiện dùng thần thông làm phương thơm tiện để cứu vớt chúng sinh.

Đức Phật dùng thần thông thuyết pháp

Trong kinh Địa Tạng, quyển thứ nhứt chương thơm I, “Phật hiện thần thông”, có nói việc Đức Phật nhập định lên cung trời Đạo Lợi, thăm mẹ và thuyết pháp độ Thánh Mẫu cùng chư Thiên tu hành. Ý nghĩa nầy vì gớm nói lại có dùng nhì chữ thần thông, thích hợp với người ham mê thích tu có thần thông. Thật ra thì Phật nhập định, nhập từ bi quán tưởng niệm đến Thánh Mẫu Ma Gia, vẫn an trú ở thế giới chỏng Thiên, nguyện mang đến Thánh Mẫu được hướng về đường Phật đạo.

Vì để hàng phục ngọai đạo

Trong gớm Đại bát Niết Bàn, Khi ttinh quái luận với ngoại đạo Đức Phật không bao giờ khiếp sợ, nlỗi câu chuyện: “Người phụ nữ đang mang thai, một số ngọai đạo Ni Kiền tử làm phép tắc thần thông biến hóa thai nhi trở thành hoặc là phái mạnh hoặc là nữ và hiện tại ngọai đạo biến thai nhi trong lòng bà mẹ kia là nữ, rồi trả lời Bà mẹ đến với Phật để tnhóc con luận. Phật nhờ Thầy Thuốc Kỳ Bà coi thai nhi là nam giỏi nữ. Kỳ Bà dùng kỹ thuật riêng biệt của Thầy Thuốc xem tnhì nhi là phái nam. Đến giờ tnhãi con luận, Phật bảo tnhì nhi là “nam|, ngoại đạo bảo là “nữ”. Đến kỳ nở nhụy knhị hoa, Bà mẹ sinh một cháu trai, ngọai đạo thất bại, vỡ mặt việc sử dụng pháp tắc thần thông. Từ đó ngọai đạo không đụng chạm với Giáo đòan của Phật nữa”

Vì để cứu Bạn

Trong sách Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm có biên câu chuyện:” Thời nhà Tống (960-1279) Thiền sư Giới Diễn vẫn ngồi thiền móng trung khu đến dục ái sau đó liền tự diệt. Thiền sư Quang Huệ ngồi kế mặt dùng huệ vai trung phong biết nhỏng thế, sau thời điểm xả thiền Thiền sư Quang Huệ làm bài kệ cười chê Thiền sư Giới Diễn. Thiền sư tự ái và nhập định viên tịch, tái sinh kiếp sau thành đại thi hào Tô Đông Pha (1037-1101), tín ngưỡng cả Phật Khổng, Lão, cống cao ngã mạn, coi thường Tăng. Thiền sư Quang Huệ biết và liền nhập định viên tịch theo tái sanh làm Thiền sư Phật Ấn để giúp Tô Đông Pha trở lại với Phật pháp, sau cùng cứu được Tô Đông Pha theo Phật tu hành.

Có thần thông vẫn sa vào hố thẳm

Thời Phật sanh tiền, đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất tu tiên đắc Phi Phi Tưởng Xứ đọng định, tất cả ngũ thông. Hàng ngày ông sử dụng thần thông cất cánh tới cung vua dấn cúng dường. Hôm kia vua đi vắng tanh, dặn Công chúa Khi đạo sĩ tới yêu cầu tiếp đãi, cúng nhường mang đến khía cạnh. Theo lệ mỗi lần ông Uất Đầu Lam Phất cho tới, vua hay dìu ông lên đài ngồi và cúng nhịn nhường. Bấy giờ, Công chúa cũng giảm bớt ông lên đài ngồi, nhưng bởi vì xúc tiếp xúc với thân nữ bắt buộc trọng điểm dục của đạo sĩ khởi lên, ngay lập tức bị mất thần thông. Tbọn họ trai hoàn thành, đạo sĩ đo đắn làm rứa nào nhằm cất cánh về, đành nói với Công chúa: - Bấy thọ, ta hay được dùng thần thông bay mang đến rồi về, không tồn tại dịp đến dân bọn chúng chiêm bái, ni ta đang đi dạo về cho bọn họ chiêm bái. Nghe vậy Công chúa cũng gửi đạo sĩ đi dạo về. Ở non núi, ông ngồi thiền khô bên bờ suối, bao gồm giờ nước suối tan róc rách nát, giờ cá lội chim kêu làm cho trọng điểm náo loạn, đạo sĩ nổi sân thệ nguyện: “Sau này đang làm cho bé chồn bay nhằm ăn uống không còn tụi bay”. Về sau, đạo sĩ cố gắng tu với đắc định sanh lên cõi ttránh Phi Phi Tưởng Xứ đọng. Đức Phật dùng thiên nhãn thấy đạo sĩ sống mang đến mặt hàng tỷ năm, nhưng lại lúc hết kiếp sống trên cõi trời có khả năng sẽ bị đọa làm cho con chồn bay.

Xem thêm: Review Cách Chơi Lee Sin Sofm Build Mới Nhất, Bảng Ngọc Leesin Của Sofm Build Mới Nhất

Vô ngã mới đắc đạo

Tứ Tổ Đạo Tín (580-651) hoằng đạo thiền, khi tuổi già tìm người kế thế mà ko có. Ngày nọ có vị đạo sĩ cũng tuổi già đến xin Tổ sư truyền đạo thiền. Tổ nói: Ông đã già, tôi vừa truyền mang lại ông thì ông tịch, làm sau tiếp tục hoằng truyền, nếu ông tái sanh được, ta sẽ truyền đến ông. Đạo sĩ ra về di ngang dòng suối, gặp cô nhỏ gái nhà họ Châu đang giặt lụa, Đạo sĩ nói: “xin đến tôi ở nhờ một đêm”. Nói ngừng rồi đi. Thời gian sau cô gái ko chồng mà sở hữu tnhì, bị phụ thân me đuổi ra khỏi nhà. Cô gái rày phía trên mai đó ăn xin, đến ngày nở nhụy knhì hoa, sanh cháu trai kháu khỉnh, được mẹ ẵm bồng siêng sóc nuôi dưỡng bằng những bát sữa hành khất. Năm lên sáu tuổi, sẽ đi hành khất cùng vời mẹ thì gặp Tứ Tổ. Tứ Tổ biết phía trên là đạo sĩ tái sinh, liền đón mẹ nhỏ về chùa và độ mang đến mẹ con tu hành. Tổ hỏi: bé ko họ? Bé trả lời: có chứ! Tổ hỏi: họ gì?. Bé trả lời: con họ Phật. Tổ biết đạo sĩ tái sinh bèn rcầu mẹ bé về nuôi dưỡng dạy dỗ và đặt tên là Hoằng Nhẫn. khi lớn lên Tổ Đạo Tín truyền đạo cho Hoằng Nhẫn làm Ngũ Tổ nối thừa đạo thiền của Tứ Tổ (Qui Nguyên ổn Trực chỉ, quyển Thượng - Đoàn Trung Còn dịch và chú giải).

Năm 1976, sau ngày ấm no, kinh tế đất nmong gặp khó khnạp năng lượng, lương thực, thực phẩm không đủ cung cấp đến dân chúng, clỗi Tăng Ni Quan Âm Tu Viện phát tâm đi tăng gia làm ra tự túc ghê tế nhà chùa. Đến giờ thọ thực, các tu sĩ chỉ ăn khoai vệ mì, mì nạp năng lượng liền (mì vụn). Có một số đạo sĩ tu mật tông, luyện chú, trong đó có ông H....B.....tu luyện cao kiến, nói chuyện nghe hùng hồn về pháp tắc thần thông, nào là sái đậu thành binc, nào là đi trên mây, lụt bão làm mang lại hết lụt bão...Lúc bấy giờ đạo sĩ có tiên đoán người bệnh “bị thư cái kéo” trong bụng, trong khi đem bệnh nhân đến Tôn sư thì Tôn sư chỉ pmùi hương pháp ăn “cháu nếp hòa với sữa” trị bệnh loét bao tử, hoặc đi bác sĩ chữa bệnh. Tuy nhiên, đạo sĩ xin Tôn sư mang lại chữa bệnh bị “tlỗi ếm” lấy “kéo” ra khỏi bụng bệnh nhân. Lúc đó, Sư xen vào nói với cư sĩ trị bệnh nhỏng vậy là là mê tín, không thực tế, dù cư sĩ có tu luyện bao nhiêu cũng không chữa lành bệnh nhức bao tử, rất phản khoa học! Do đó, fan bệnh bắt buộc nghe lời Tôn sư đi Bác sĩ trị bệnh. Nếu đạo sĩ có tài thì nên biến hóa nhiều lúa gạo mang lại dân đỡ đói ngay lúc nầy hơn là trị bệnh bị “thư ếm” mới xuất xắc vời!...cười!. Cuối cùng người nhà đem bệnh nhân đến Bác sị trị bệnh...vị đạo sĩ đó ngày ni vẫn còn tu tại vùng núi Bà Rịa, gia đình bệnh nhân vẫn còn tu hành cư trú tại Long An (Quan Âm Tu Viện - tự truyện)

Tóm lại

Qua các truyện có liên quan đến pháp tắc thần thông đến chúng ta thấy pháp tắc thần thông là công đức của quy trình tu hành. Xưa nay không ít người tu luyện và thường xuyên ổn sử dụng, tuy vậy trí óc kém, nlỗi các Gian Đạo sĩ tu luyện ở Chọt xim núi Tà Lơn, Thất Sơn, các thầy pháp, thầy bái nửa vời... hiệu quả không đi đến đâu, phải không phát âm là chứng đắc, bậc đắc đạo.. Chỉ có các bậc Phật thánh, hiền triết của Phật giáo Khi cần thiết lắm mới sử dụng đạo lực thần thông để làm lợi lạc chúng sinh một cách tích cực. Người có đạo lực thần thông là phải triệt để chấm dứt lậu tận (lậu tận minh, lậu tận thông), mới cứu rỗi được chúng sinh thoát hóa luân hồi, đó mới là bậc tu hành đắc đạo. Ngược lại những pháp tắc thần thông dùng để đi du hí, buôn thần bán thánh, giao hoan với nữ giới, phô diễn với người nhẹ dạ dễ tin, trọng tâm vọng tưởng điên hòn đảo thì sa hầm sụp hố như đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất, hoặc ko ích lợi gì trong đời Bạn!


Chuyên mục: Thể thao