Henry david thoreau là ai

      14

Tôi có ba cái ghế trong nhà mình; mẫu thứ nhất cho sự cô độc, dòng thứ hai cho tình chúng ta, loại lắp thêm bố đến xã hội.

I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

sao lai giỏi tk nhi? o o o

 
 
*
  

Phản hồi


Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng rẽ tư | Điều khoản áp dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status


Chuyên mục: Tiểu sử bóng đá