Hải bánh là ai

      13
Luật sư đất nước hình chữ S » Tin tức » Đời sống - Xã hội » Pháp nguyên lý - Đời sinh sống » Dọc mặt đường tố tụng » Tích họp văn bạn dạng bắt đầu » Nhìn ra nhân loại » Pháp cơ chế tứ pmùi hương » Hồ sơ - Tư liệu » Hồ sơ - Tư liệu


Bạn đang xem: Hải bánh là ai

Sinh ra vào mu1ed9t gia u0111u00ecnh nu1ec1 nu1ebfp u1edf TP. Hu00e0 Nu1ed9i nhu01b0ng tu1eeb nhu1ecf, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u00e3 lu00e0 mu1ed9t ku1ebb u201cchu1ecdc tru1eddi, khuu1ea5y nu01b0u1edbcu201d. 16 tuu1ed5i, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d cu1ea7m u0111u1ea7u u0111u00e1m u0111u00e0n em du thu1ee7, du thu1ef1c. 19 tuu1ed5i, cu00e1i tu00ean Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u00e3 tru1edf nu00ean u0111u00ecnh u0111u00e1m vào giu1edbi giang hu1ed3.
Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d chia su1ebb vu1edbi PV u1edf tru1ea1i giam Xuu00e2n Lu1ed9c. Mu1eb7c du00f9 vu1eady, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u00e3 khu00f4ng u00edt lu1ea7n day du1ee9t vu1edbi nhu1eefng tu1ed9i lu1ed7i mu00ecnh gu00e2y ra. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d muu1ed1n ru0169 bu1ecf tu1ea5t cu1ea3 u0111u1ec3 lu00e0m lu1ea1i mu1ed9t con ngu01b0u1eddi mu1edbi, nhu01b0ng chu1ed1n giang hu1ed3 bu01b0u1edbc chu00e2n vu00e0o thu00ec du1ec5, cu00f2n ru00fat chu00e2n ra, khu00f4ng phu1ea3i muu1ed1n lu00e0 u0111u01b0u1ee3c. Nhiu1ec1u nu0103m liu1ec1n, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d ngu1ea1i khu00f4ng chu1ecbu tiu1ebfp xu00fac vu1edbi bu00e1o chu00ed bu1edfi anh khu00f4ng muu1ed1n xu1edbi lu1ea1i nhu1eefng chuyu1ec7n buu1ed3n trong quu00e1 khu1ee9 cu1ee7a mu00ecnh. Tuy nhiu00ean, nhu1edd su1ef1 u0111u1ed9ng viu00ean cu1ee7a cu00e1c cu00e1n bu1ed9 tru1ea1i giam Xuu00e2n Lu1ed9c vu00e0 qua tru00ecnh bu00e0y mu1ee5c u0111u00edch cu1ee7a mu00ecnh, PV u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u1ed3ng u00fd gu1eb7p gu1ee1, trao u0111u1ed5i cu1edfi mu1edf vu00e0 u0111ong u0111u1ea7y cu1ea3m xu00fac. Anh u0111u00e3 khu00f3c ru1ea5t nhiu1ec1u khi nhu1eafc u0111u1ebfn bu1ed1 mu1eb9 vu00e0 nhỏ gu00e1i. Qua cu00e2u chuyu1ec7n, PV cu1ea3m nhu1eadn u1edf anh su1ef1 khu00e1t vu1ecdng hou00e0n lu01b0u01a1ng lu00e0m lu1ea1i cuu1ed9c u0111u1eddi. Chu1ecbu su1ef1 giu00e1o du1ee5c hu00e0 khu1eafc cu1ee7a bu1ed1 Vu00e0o mu1ed9t ngu00e0y thu00e1ng 12/2014, chu00fang tu00f4i tu1eeb Thành Phố Hồ Chí Minh u0111u1ebfn tru1ea1i giam Xuu00e2n Lu1ed9c (Z30A, Bu1ed9 Cu00f4ng an) u0111u00f3ng tu1ea1i xu00e3 Xuu00e2n Tru01b0u1eddng (huyu1ec7n Xuu00e2n Lu1ed9c, tu1ec9nh u0110u1ed3ng Nai) u0111u1ec3 gu1eb7p mu1ed9t phu1ea1m nhu00e2n u0111u1eb7c biu1ec7t u0111u00e3 nhiu1ec1u nu0103m nay tu1eeb chu1ed1i tiu1ebfp xu00fac vu1edbi bu00e1o chu00ed. u0110u00f3 chu00ednh lu00e0 phu1ea1m nhu00e2n Nguyu1ec5n Tuu1ea5n Hu1ea3i (SN 1967) nu1ed5i tiu1ebfng vu1edbi biu1ec7t danh Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d trong giu1edbi giang hu1ed3. Tru01b0u1edbc Lúc gu1eb7p Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d, trong u0111u1ea7u chu00fang tu00f4i nghu0129 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d su1ebd cu00f3 mu1ed9t khuu00f4n mu1eb7t du1eef tu1ee3n, ngu01b0u1eddi u0111u1ea7y hu00ecnh xu0103m. Tuy nhiu00ean, lúc ngu1ed3i tru01b0u1edbc mu1eb7t chu00fang tu00f4i, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d lu1ea1i cu00f3 khuu00f4n mu1eb7t vu1edbi nu1ee5 cu01b0u1eddi ru1ea5t hiu1ec1n vu00e0 cu00f3 phu1ea7n hu01a1i bu1ebdn lu1ebdn. Lúc biu1ebft chu00fang tu00f4i lu00e0 PV muu1ed1n viu1ebft bu00e0i vu1ec1 anh, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d thu1eb3ng thu1eebng nu00f3i: u201cTru01b0u1edbc u0111u00e2y, cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u thu00f4ng tin thu00eau du1ec7t nhu1eefng su1ef1 viu1ec7c khu00f4ng u0111u00fang vu1ec1 tu00f4i. Nhiu1ec1u nu0103m ni, tu00f4i u0111u00e3 khu00f4ng tiu1ebfp xu00fac vu1edbi bu00e1o chu00ed. Thu1ebf nhu01b0ng, khu00f4ng biu1ebft tu1eeb u0111u00e2u nhu1eefng thu00f4ng tin thu00eau du1ec7t nu00e0y cu1ee9 xuu1ea5t hiu1ec7n ngu00e0y cu00e0ng nhiu1ec1u. Vu00ec nhu1eefng thu00f4ng tin nu00e0y mu00e0 ngu01b0u1eddi thu00e2n cu1ee7a tu00f4i ru1ea5t buu1ed3n. Cu00f3 thu1ec3 nu00f3i, u0111u00e2y lu00e0 lu1ea7n u0111u1ea7u tu00f4i khu1eb3ng u0111u1ecbnh lu1ea1i tou00e0n bu1ed9 su1ef1 thu1eadt nhu1eefng gu00ec thuu1ed9c vu1ec1 mu00ecnhu201d. u201cTu00f4i ra đời vu00e0 lu1edbn lu00ean trong mu1ed9t gia u0111u00ecnh cu00f3 10 anh chu1ecb em u1edf TP.. Hu00e0 Nu1ed9i. Mu1eb7c du00f9 bu1ed1 mu1eb9 tu00f4i sinc nhiu1ec1u bé nhu01b0ng u00f4ng bu00e0 ru1ea5t thu01b0u01a1ng yu00eau vu00e0 chu0103m chu00fat đến tu00f4i. Tu1eeb thu1ee7a nhu1ecf, tu00f4i vu00e0 cu00e1c anh chu1ecb em trong nhu00e0 u0111u00e3 phu1ea3i chu1ecbu su1ef1 giu00e1o du1ee5c hu00e0 khu1eafc cu1ee7a bu1ed1. Ngu01b0u1eddi du01b0u1edbi khu00f4ng bao giu1edd u0111u01b0u1ee3c cu00e3i ngu01b0u1eddi tru00ean, nu1ebfu cu00f3 gu00ec u1ea5m u1ee9c, khu00f4ng u0111u00fang thu00ec chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c phu00e9p vu1ec1 mu00e1ch lu1ea1i u0111u1ec3 bu1ed1 mu1eb9 phu00e2n xu1eed. Mu1eb7c du00f9 bu1ed1 tu00f4i hu00e0 khu1eafc vu1eady, nhu01b0ng u00f4ng cu0169ng ru1ea5t tu00e2m lu00fd vu00e0 yu00eau thu01b0u01a1ng, chu0103m su00f3c đồng đội tu00f4i hu1ebft lu00f2ng. Vu00ec vu1eady, mu01b0u1eddi anh chu1ecb em tu00f4i u0111u1ec1u chu1ecbu u1ea3nh hu01b0u1edfng cu1ee7a bu1ed1 nu00ean vào gia u0111u00ecnh mu1ecdi ngu01b0u1eddi ru1ea5t yu00eau thu01b0u01a1ng nhauu201d, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d mu1edf u0111u1ea7u cu00e2u chuyu1ec7n cu1ee7a mu00ecnh. Mu1eb7c du00f9 bu1ed1 khu00e1 hu00e0 khu1eafc nhu01b0ng Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d lu1ea1i lu00e0 mu1ed9t u0111u1ee9a tru1ebb ngu1ed7 ngu01b0u1ee3c vu00e0 nghu1ecbch ngu1ee3m. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d bu1ed9c bu1ea1ch: u201cu1ede nhu00e0 tu00f4i luu00f4n lu00e0 u0111u1ee9a ngoan hiu1ec1n vu00e0 biu1ebft vu00e2ng lu1eddi bu1ed1 mu1eb9. Tuy nhiu00ean, mu1ed7i lu1ea7n thou00e1t khu1ecfi su1ef1 ku00ecentimet ku1eb9p cu1ee7a bu1ed1, u0111u01b0u1ee3c ra u0111u01b0u1eddng lu00e0 tu00f4i lu1ea1i vu00f9ng vu1eaby vào cu00e1i thu1ebf giu1edbi riu00eang cu1ee7a mu00ecnh. Cu00f3 lu1ebd, vị tu00f4i hu1ecdc cu00e1i gu00ec cu0169ng nhanh khô, nu00ean nhu1eefng thu00f3i hu01b0 tu1eadt xu1ea5u cu0169ng ngu1ea5m vu00e0o tu00f4i nhanh khô nhu01b0 vu1eady. Sau khi bu1ecf hu1ecdc u1edf tru01b0u1eddng thu1ec3 thao Quu1ea7n Ngu1ef1a, tu00f4i vu1ec1 nhu00e0 lu00e0m thu1ee3 su1eaft phu1ee5 giu00fap gia u0111u00ecnhu201d. Thu00f4ng thu01b0u1eddng, tu1eeb 07h-09h su00e1ng lu00e0 khou1ea3ng thu1eddi gian bu1ed1 mu1eb9 mang lại Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111i u0103n su00e1ng. Tuy nhiu00ean, u0111u00f3 cu0169ng lu00e0 thu1eddi gian Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d tu1ee5 tu1eadp quu1eady phu00e1. u0110u1ebfn u0111u00fang 09h thu00ec Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d lu1ea1i quay vu1ec1 nhu00e0 vu00e0 mu1eb7c bu1ed9 quu1ea7n u00e1o cu00f4ng nhu00e2n hu00e0n su1eaft phu1ee5 giu00fap gia u0111u00ecnh. Sau 17h chiu1ec1u, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d tru00fat bu1ecf bu1ed9 quu1ea7n u00e1o cu00f4ng nhu00e2n vu00e0 tiu1ebfp tu1ee5c cuu1ed9c su1ed1ng cu1ee7a mu1ed9t gu00e3 giang hu1ed3. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nhu1edb lu1ea1i: u201cVu00ec vu1eady, khi mu1edbi 16 tuu1ed5i, tu00f4i u0111u00e3 cu1ea7m u0111u1ea7u mu1ed9t u0111u00e1m u0111u00e0n em ru1ea5t thiu1ec7n chiu1ebfn vu00e0 trung thu00e0nh. u0110i u0111u00e2u trong ngu01b0u1eddi cu0169ng du1eaft theo khu1ea9u K54 nhu01b0 thu1ec3 giu01b0u01a1ng oai phong vu00e0 cu0169ng u0111u1ec3 nu00e2ng cao uy thu1ebf cu1ee7a bu0103ng nhu00f3m mu00ecnh vu1edbi bu0103ng nhu00f3m khu00e1c. Nhu1eefng ngu01b0u1eddi du00e2n u1edf chu1ee3 xe pháo Phu00f9ng Hu01b0ng, chu1ee3 u0110u1ed3ng Xuu00e2n, cu00e1c bu1ebfn tu00e0u vu00e0 nhu1eefng u0111u01b0u1eddng phu1ed1 trong các phu1ed1 cu1ed5 khu00f4ng ai lu1ea1 gu00ec cu00e1i bu1ea3n mu1eb7t cu1ee7a tu00f4i.

Xem thêm: Jessica Jones Marvel Là Ai, Tiểu Sử Nhân Vật: Jessica Jones Là AiXem thêm: Nhận Trang Phục Liên Quân Miễn Phí Mỗi Ngày, Nhận Tướng Và Trang Phục Miễn

u0110u1ed1i vu1edbi nhu1eefng ngu01b0u1eddi du00e2n thu00ec tu00f4i lu00e0 ku1ebb bu1ea5t tru1ecb u201cphu00e1 tru1eddi, phu00e1 u0111u1ea5tu201d, nhu01b0ng u0111u1ed1i vu1edbi bu1ea1n bu00e8 vu00e0 u0111u00e1m u0111u00e0n em thu00ec tu00f4i luu00f4n u0111u01b0u1ee3c nu1ec3 tru1ecdng vu1ec1 su1ef1 phu00f3ng khou00e1ng vu00e0 nghu0129a hiu1ec7pu201d. Nhu1eefng ngu00e0y u0111u1ea7u lúc biu1ebft Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d quu1eady phu00e1, bu1ed1 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u00e3 u0111u00e1nh nhu1eefng tru1eadn u0111u00f2n thu1eetía su1ed1ng thiu1ebfu chu1ebft. Nhu1eefng lu00fac bu1ecb bu1ed1 u0111u00e1nh, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d vu1eebố su1ee3 vu1eeba thu01b0u01a1ng bu1ed1. Bu1edfi Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d biu1ebft, mu1ed7i lu1ea7n u0111u00e1nh ngừng, bu1ed1 lu1ea1i khu00f3c. u201cNhu01b0ng hu00ecnh nhu01b0 vào bé ngu01b0u1eddi tu00f4i luu00f4n nu1ed5i du1eady su1ef1 phu00e1 phu00e1ch. Cu00e1i chu1ea5t giang hu1ed3 nu00f3 u0111u00e3 ngu1ea5m vu00e0o mu00e1u. u1ede nhu00e0 thu00ec tu00f4i tu1ef1 nhu1ee7 su1ebd su1eeda u0111u1ed5i, nhu01b0ng Lúc ra u0111u01b0u1eddng thu00ec tu00f4i lu1ea1i tru1edf thu00e0nh con ngu1ef1a bu1ea5t kyêu thích. Ban u0111u1ea7u thu00ec bu1ed1 tu00f4i cu00f2n u0111u00e1nh, nhu01b0ng sau du1ea7n u00f4ng hiu1ec3u bu1ea3n tu00ednh cu1ee7a nam nhi nu00ean u00f4ng khu00f4ng u0111u00e1nh nu1eefa mu00e0 chuyu1ec3n quý phái khuyu00ean nhu1ee7. Tuy nhiu00ean, tu00f4i vu1eabn chu1ee9ng nu00e0o tu1eadt nu1ea5y ra u0111u01b0u1eddng lu00e0 quu1eady phu00e1u2026u201d, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d tru1ea3i lu00f2ng. Nhiu1ec1u lu1ea7n cu00f3 u00fd u0111u1ecbnh hou00e0n lu01b0u01a1ng Cu00f3 lu1ea7n Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nghe anh chu1ecb ku1ec3 lu1ea1i, mu1ed7i lu1ea7n gu1ea7n nhu00e0 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d cu00f3 u0111u00e1nh nhau, tốt cu00f3 chuyu1ec7n gu00ec mu1ecdi ngu01b0u1eddi xu00fam u0111u00f4ng xu00fam u0111u1ecf thu00ec cho du00f9 u0111ang ru1ea5t bu1eadn, bu1ed1 mu1eb9 cu0169ng bu1ecf tu1ea5t cu1ea3 u0111u1ec3 chu1ea1y ra xem cu00f3 thu1eb1ng Hu1ea3i u1edf u0111u00f3 khu00f4ng? Khu00f4ng biu1ebft nhỏ mu00ecnh cu00f3 gu00e2y ra chuyu1ec7n gu00ec khu00f4ng? Cu00f3 bu1ecb ai u0111u00e1nh khu00f4ng? Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nghe vu1eady mu00e0 thu1ea5y thu01b0u01a1ng bu1ed1 mu1eb9 vu00f4 cu00f9ng. Tu1ef1 hu1ee9a vu1edbi lu00f2ng mu00ecnh khu00f4ng chu01a1i bu1eddi lu00eau lu1ed5ng nu1eefa nhu01b0ng ru1ed3i cu1ee9 ra u0111u01b0u1eddng lu00e0 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d lu1ea1i khu00f4ng chiu1ebfn thu1eafng u0111u01b0u1ee3c bu1ea3n tu00ednh đam mê chu01a1i cu1ee7a mu00ecnh. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d tu00e2m su1ef1: u201cCu00f3 lu1ea7n tu00f4i ra ngou00e0i u0111u00e1nh nhau, mu1eb7c du00f9 ru1ea5t su1ee3 bu1ecdn chu00fang tu00ecm u0111u1ebfn nhu00e0 u0111u1ec3 tru1ea3 thu00f9. Nhu01b0ng cu00f4ng viu1ec7c hu00e0n su1eaft mu00e0 bu1ed1 giao chu01b0a lu00e0m kết thúc, su1ee3 khu00f4ng cu00f3 ngu01b0u1eddi giu00fap bu1ed1 nu00ean tu00f4i vu1eabn phu1ea3i vu1ec1 nhu00e0 u0111u1ec3 lu00e0m mang lại ngừng viu1ec7c. Trong Khi tu00f4i ngu1ed3i hu00e0n, thu00ec cu00f3 mu1ed9t u0111u00e0n em u0111u1ee9ng ngou00e0i u0111u1ec3 canh, nu1ebfu cu00f3 u0111u1ed9ng thu00ec bu00e1o đến tu00f4i tức thì. Bu1ed1 tu00f4i nhu00ecn thu1ea5y vu1eady, u00f4ng ra vu00e0 nu00f3i vu1edbi tu00f4i: u201cHu1ea3i lu1ea1i gu00e2y chuyu1ec7n hu1ea3 con, bu1ed1 thu1ea5y thu1eb1ng Hu01b0ng u0111ang cu1ea7m su00fang canh cho con lu00e0m u0111u1ea5y. Thu00f4i nu1ebfu cu1ea7n tru1ed1n thu00ec u0111i u0111i. Nghe bu1ed1 nu00f3i vu1eady tu00f4i mu1edbi du00e1m u0111u1ee9ng du1eady mu00e0 u0111i, vào lu00f2ng thu1ea7m hu1ee9a u0111u00e2y su1ebd lu00e0 lu1ea7n cuu1ed1i cu00f9ngu201d. Sau mu1ed9t thu1eddi gian lu0103n lu1ed9n vào giu1edbi giang hu1ed3, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nhu1eadn thu1ea5y chu1eb3ng sở hữu lu1ea1i u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u gu00ec đến bu1ea3n thu00e2n. Gia u0111u00ecnh Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d thu00ec khu00f4ng cu1ea7n nhu1eefng u0111u1ed3ng tiu1ec1n bởi vì Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d kiu1ebfm u0111u01b0u1ee3c. Bu1edfi bu1ed1 mu1eb9 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d hiu1ec3u nhu1eefng u0111u1ed3ng tiu1ec1n u0111u00f3 khu00f4ng hu1ec1 trong su1ea1ch. Cu00f2n u0111u1ebfn Lúc Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d vu00e0o tu00f9 ra khu00e1m thu00ec cu0169ng chu1ec9 bu1ed1 mu1eb9 vu00e0 anh chu1ecb em trong gia u0111u00ecnh thu0103m nuu00f4i. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, bé gu00e1i Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d cu0169ng u0111u00e3 lu1edbn, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d su1ee3 chu00e1u hu1ecdc theo bu1ed1 mu00e0 hu01b0 hu1ecfng nu00ean quyu1ebft tu00e2m du1eebng lu1ea1i. Nu0103m 1998, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d mu00e3n hu1ea1n tu00f9. Do u1edf Hu00e0 Nu1ed9i u201cvua biu1ebft mu1eb7t, chu00faa biu1ebft tu00eanu201d nu00ean mu1ecdi ngu01b0u1eddi khuyu00ean Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d tu00ecm nu01a1i nu00e0o u00edt tai tiu1ebfng mu00e0 lu00e0m lu1ea1i tu1eeb u0111u1ea7u. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d mang đến hay: u201cVu00ec vu1eady, tu00f4i quyu1ebft u0111u1ecbnh chu1ecdn Su00e0i Gu00f2n u0111u1ec3 lu1eadp nghiu1ec7p. Vu00e0o u0111u1ebfn Su00e0i Gu00f2n, tu00f4i mu1edf tiu1ec7m cu1eaft tu00f3c, gu1ed9i u0111u1ea7u vu00e0 lu1ea5y tu00ean bé gu00e1i Vu00e2n u0111u1ec3 u0111u1eb7t tu00ean cho tiu1ec7m cu1ee7a mu00ecnh. Tu00f4i khu00f4ng biu1ebft nguu1ed3n tin tu1eeb u0111u00e2u nu00f3i tiu1ec7m tu00f3c cu1ee7a tu00f4i lu00e0 u201ctkhô giòn nu1eefu201d. Thu1ef1c ra vào giu1edbi giang hu1ed3, cu00f3 nhu1eefng luu1eadt bu1ea5t thu00e0nh vu0103n. Nhu1eefng ku1ebb kiu1ebfm tiu1ec1n tru00ean thu00e2n xu00e1c u0111u00e0n bu00e0 lu00e0 u1edf chiu1ebfu du01b0u1edbiu201d. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d tiu1ebfp tu1ee5c cho biu1ebft: u201cNhu1eefng ku1ebb u0111u00f3 tu00f4i khu00f4ng thu00e8m nhu00ecn u0111u1ebfn chu1ee9 u0111u1eebng nu00f3i lu00e0 cu00f3 thu1ec3 ngu1ed3i nu00f3i chuyu1ec7n u0111u01b0u1ee3c vu1edbi tu00f4i. Vu00ec vu1eady, tiu1ec7m tu00f3c cu1ee7a tu00f4i lu00e0 hou00e0n tou00e0n u0111u00e0ng hou00e0ng. Chu1ec9 cu00f3 cu1eaft tu00f3c, gu1ed9i u0111u1ea7u massage thu01b0 giu00e3n vu00e0 buu1ed5i tu1ed1i thu00ec trang u0111iu1ec3m mang đến nhu1eefng ngu01b0u1eddi u0111i du1ef1 tiu1ec7c. Sau lúc mu1edf chấm dứt tiu1ec7m tu00f3c, tu00f4i cu00f3 gu1ecdi u0111u00e0n em lu1ea1i nu00f3i: u201cBu00e2y giu1edd anh chu00ednh thu1ee9c u201cru1eedomain authority tay gu00e1c kiu1ebfmu201d u0111u1ec3 lu00e0m u0103n u0111u00e0ng hou00e0ng. Cu00e1c chu00fa mu1ed7i ngu01b0u1eddi cu0169ng cu1ed1 gu1eafng tu00ecentimet mu1ed9t cu01a1 su1edf u0111u1ec3 lu00e0m u0111iu201d. Nhu1eefng tu01b0u1edfng bé u0111u01b0u1eddng hou00e0n lu01b0u01a1ng cu1ee7a tu00f4i u0111u00e3 ru1ed9ng mu1edf, nu00e0o ngu1edd viu1ec7c u201cbu00e0 tru00f9mu201d Dung u201cHu00e0u201d u201cNam tiu1ebfnu201d u0111u00e3 phu00e1 rã tu00e0nh mu1ecdi du1ef1 u0111u1ecbnh cu1ee7a tu00f4iu201d. Lo gia u0111u00ecnh bu1ecb u1ea3nh hu01b0u1edfngTrao u0111u1ed5i vu1edbi PV, u0110u1ea1i u00fay Phan Hu1ed3ng Lam - Phu00f3 Giu00e1m thu1ecb tru1ea1i giam Xuu00e2n Lu1ed9c đến biu1ebft: u201cTru01b0u1edbc u0111u00e2y, Khi chu01b0a u0111u01b0u1ee3c giu1ea3m tu1eeb u00e1n thông thường thu00e2n xuu1ed1ng 30 nu0103m, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d khu00f4ng muu1ed1n gu1eb7p bu1ea5t cu1ee9 PV nu00e0o. Bu1edfi, mu1ed9t phu1ea7n Hu1ea3i muu1ed1n quu00ean u0111i quu00e1 khu1ee9 cu1ee7a mu00ecnh, mu1ed9t phu1ea7n Hu1ea3i cu0169ng khu00f4ng muu1ed1n bu00e1o chu00ed knhì thu00e1c nhu1eefng lu1ed7i lu1ea7m tru01b0u1edbc u0111u00e2y u0111u1ec3 tu1ea1o du01b0 luu1eadn xu1ea5u, khiu1ebfn mu1ecdi ngu01b0u1eddi nhu00ecn Hu1ea3i vu00e0 gia u0111u00ecnh vu1edbi u00e1nh mu1eaft khu00f4ng thiu1ec7n cu1ea3m u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn quu00e1 tru00ecnh cu1ea3i tu1ea1o cu1ee7a Hu1ea3i tu1ea1i tru1ea1i giamu201d. VIu1ec6T THU/Cu00d4NG Lu00dd

Chuyên mục: Tiểu sử bóng đá