CHÚA GIÊSU LÀ AI

      133

Không như bao người khác, Chúa Giê-su từng là một thần linh ở trên trời trước khi được sinh ra dưới đất (Giăng 8:23). Chúa Giê-su là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời và đã tham gia vào việc tạo ra muôn vật. Chúa Giê-su là tạo vật duy nhất được Đức Giê-hô-va trực tiếp tạo ra, nên được gọi là “con một” (Giăng 1:14). Ngài là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời, nên cũng được gọi là “Ngôi Lời”.​—Đọc Châm ngôn 8:22, 23, 30; Cô-lô-se 1:15, 16.

Bạn đang xem: Chúa giêsu là ai


Đức Chúa Trời cho Con của ngài xuống trái đất bằng cách chuyển sự sống của Con vào lòng một trinh nữ người Do Thái tên là Ma-ri. Thế nên, Chúa Giê-su không có cha là người phàm (Lu-ca 1:30-35). Chúa Giê-su xuống thế để (1) dạy sự thật về Đức Chúa Trời, (2) nêu gương cho chúng ta về cách làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ngay cả khi gặp thử thách, và (3) hy sinh mạng sống “làm giá chuộc”.​—Đọc Ma-thi-ơ 20:28.


Giá chuộc là giá phải trả để giải thoát một người khỏi sự chết (Xuất Ai Cập 21:29, 30). Trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, con người không phải già và chết. Làm sao chúng ta biết điều này? Vì Đức Chúa Trời phán với người đầu tiên là A-đam rằng chỉ khi ông phạm điều mà Kinh Thánh gọi là “tội lỗi” thì ông mới phải chết. Vậy, giá như A-đam không phạm tội thì ông đã có thể sống mãi (Sáng thế 2:16, 17; 5:5). Kinh Thánh cho biết bởi A-đam mà có sự chết trong thế gian. A-đam đã truyền cho tất cả con cháu ông tội lỗi cũng như bản án  của nó là sự chết. Chúng ta cần giá chuộc để thoát khỏi án chết này.​—Đọc Rô-ma 5:12; 6:23.

Có ai trả được giá chuộc để giải thoát chúng ta khỏi sự chết không? Khi chết thì chúng ta chỉ lãnh án phạt cho tội của riêng mình. Người không hoàn hảo không thể chuộc tội cho người khác.​—Đọc Thi thiên 49:7-9.

Xem thêm: Coco Trần Là Ai - Ít Ai Ngờ Coco Trần


*

Khác với chúng ta, Chúa Giê-su là người hoàn hảo. Ngài không bao giờ phạm tội nên không phải chết vì tội lỗi của mình. Ngài chết vì tội lỗi của người khác. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương bao la đối với nhân loại qua việc sai Con ngài xuống để chết cho chúng ta. Chúa Giê-su cũng bày tỏ tình yêu thương với con người qua việc vâng lời Cha và hy sinh mạng sống vì tội lỗi của chúng ta.​—Đọc Giăng 3:16; Rô-ma 5:18, 19.

Xem video Tại sao Chúa Giê-su chết?


Khi còn trên đất, Chúa Giê-su chữa các loại bệnh tật, làm người chết sống lại và xoa dịu nỗi đau của người khác. Qua đó, ngài cho thấy trong tương lai ngài sẽ làm gì cho mọi người biết vâng lời (Ma-thi-ơ 15:30, 31; Giăng 5:28). Sau khi Chúa Giê-su chết, Đức Chúa Trời làm ngài sống lại ở thể thần linh (1 Phi-e-rơ 3:18). Rồi Chúa Giê-su ngồi bên phải Đức Chúa Trời, đợi đến khi được ban quyền cai trị cả trái đất (Hê-bơ-rơ 10:12, 13). Hiện nay, Chúa Giê-su làm vua ở trên trời, và môn đồ của ngài đang loan báo tin mừng này ra khắp đất.​—Đọc Đa-ni-ên 7:13, 14; Ma-thi-ơ 24:14.

Chẳng bao lâu nữa, vua Giê-su sẽ dùng quyền hành để chấm dứt sự đau khổ và loại trừ những kẻ gây ra điều đó. Tất cả những người thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su qua việc vâng lời ngài sẽ được sống trong địa đàng.​—Đọc Thi thiên 37:9-11.